Kościół Narodzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Klasztor Paulinów (OSPPE)

Matka Boża Pocieszenia
koronowana
12 września 1976 roku

Archidiecezja Gnieźnieńska

Obraz MB

Biechowo leży we wschodniej części ziemi poznańskiej, na historycznym szlaku z Poznania do Kalisza i Jarocina. Pierwsze wzmianki historyczne, pochodzące z roku 1232, wspominają zdobycie biechowskiego grodu przez księcia śląskiego Henryka Brodatego. Pierwotnie dobra biechowskie były dobrami królewskimi, stąd królom przypisuje się założenie grodu i budowę drewnianego kościoła pw. św. Piotra.
Najstarsze wzmianki o cudownym wizerunku Maryi w tutejszym kościele pochodzą z XVII wieku. W protokole wizytacyjnym parafii z 1695 roku wspominano o wielu łaskach i cudach, a także przypadkach nawróceń uzyskanych za pośrednictwem obrazu. Wtedy był już ozdobiony licznymi wotami, które świadczyły o żywości kultu. Gdy w roku 1962 przystąpiono do prac konserwatorskich, okazało się, że pod obrazem z 1632 roku, namalowanym przez Krzysztofa Boguszewicza z Poznania, znajduje się inny, mniejszy wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodzący z ok. 1460 roku, o większej wartości artystycznej. Korzystając z nowoczesnych metod konserwatorskich, przeniesiono nowszy obraz na inny podkład i w ten sposób zachowano obydwa. Nowszy stał się zasłoną dla starszego. XV-wieczny obraz, o wymiarach 53 × 80 cm, pochodzi ze szkoły bizantyjsko-włoskiej i przedstawia Matkę Bożą trzymającą w prawej ręce brzoskwinię, a na lewej Dzieciątko, które prawą dłoń unosi w geście błogosławieństwa, a lewą trzyma na otwartej księdze. Wokół głów obojga widoczne są aureole. Kult Matki Bożej trwa w tym miejscu ponad 300 lat, a liczne wota świadczą o wdzięczności ludzi, którzy znaleźli tu pomoc i pokrzepienie. W roku 1969 na zaproszenie prymasa Stefana Wyszyńskiego przybyli tu oo. paulini z Jasnej Góry, którzy m.in. odrestaurowali kościół, a w otoczeniu sanktuarium urządzili park pielgrzyma i piękny ogród.